Warsztaty 1

Warsztaty 1

I Spotkanie Edukacyjne Pacjentów Onkohematologicznych

Warsztaty i spotkania edukacyjne dla pacjentów hematologicznych regionu częstochowskiego( i nie tylko…)

I Spotkanie Edukacyjne Pacjentów Onkohematologicznych poświęcone zagadnieniom przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych, czyli nowotworów układu krwiotwórczego odbyło się 21.10.2016 r. w godz. 15.30-18.00 w Sali konferencyjnej w obiekcie edukacyjno-szkoleniowym przy Al. Wolności 1/3 ( „KWADRATY”).Było ono poświęcone zagadnieniom prawidłowego odżywiania i właściwego trybu życia w czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowości samoistnej i mielofibrozie.
Tytuł spotkania:” Aby zapobiegać , trzeba leczyć…” dotyczył najczęstszych i najcięższych powikłań tych schorzeń, czyli powstawania zakrzepów i zatorów w krążeniu- skutkujących zawałami serca, udarami mózgu i zatorowością płucną. Właściwa terapia, w porę rozpoczęta, prowadzona prawidłowo przez lekarza ma tutaj kolosalne znaczenie. Ale przestrzeganie przez pacjenta zaleceń lekarskich to sprawa podstawowa w drodze do sukcesu leczenia.
Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik przedstawiła najważniejsze informacje z zakresu dobrej współpracy pacjenta z lekarzem prowadzącym terapię.
Dobre rady, których udzielono zgromadzonym pacjentom to: egzekwowanie od lekarzy innych specjalności konieczności konsultowania z hematologiem istotnych zmian w farmakoterapii i nieodstawianie leków hematologicznych bez porozumienia z hematologiem .Przy współistnieniu innych chorób dbałość o ich jak najlepszą kontrolę. Planowanie leczenia zabiegowego(stomatolog, dermatolog…) celem profilaktyki powikłań krwotocznych i zakrzepowych. Szczepienia – wskazane przed rozpoczęciem terapii. Unikanie dużych zbiorowisk ludzkich w czasie zwiększonej zachorowalności na infekcje. Rozważna aktywność fizyczna i planowanie wypoczynku są również mocno zalecane.

Sponsorem spotkania była Firma Nutricia, wspierająca spotkania z pacjentami onkohematologicznymi regionu częstochowskiego głównie od strony zagadnień prawidłowego żywienia oraz firma AOP Przedstawicielstwo w Polsce

Warsztaty 2

Warsztaty 2

Firma TEVA ONKOLOGIA wspiera spotkania edukacyjne dla pacjentów onkohematologicznych w Częstochowie.

Pod hasłem: ”nie taki diabeł straszny…” w dniu 27 kwietnia 2017r. odbyło się II spotkanie edukacyjne dla pacjentów onkohematologicznych z regionu częstochowskiego.
Oswajanie niepokoju i lęku towarzyszącego rozpoznaniu schorzenia onkologicznego tym razem dotyczyło przewlekłej białaczki limfocytowej najczęstszej limfoproliferacji u dorosłych.
Wspólny projekt hematologa dr Elżbiety Morawiec-Szymonik, dietetyka dr Katarzyny Karpińskiej i firmy TEVA reprezentowanej przez p. Annę Czerwińską miał za zadanie dostarczenie pacjentowi onkologicznemu wiedzy, wsparcia i poczucia współodpowiedzialności za swój los i pomyślność terapii.
Pacjent świadomy swojej choroby, jej przebiegu, towarzyszących dysfunkcji i deficytów może podjąć trud modyfikacji stylu życia i świadomego kształtowania procesu leczenia.
Wykład hematologiczny dotyczył właśnie przedstawienia mechanizmów powstania i rozwoju choroby, opisu objawów progresji, znaczenia określania stopnia zaawansowania choroby i omówienia standardów leczenia. Zawierał on także szereg praktycznych wskazówek dotyczących profilaktyki infekcji, przygotowania do wizyty kontrolnej, do planowych zabiegów operacyjnych, wskazań do szczepień ochronnych, planowania wypoczynku, podróży i zasad racjonalnej aktywności fizycznej.
Kolejny wykładowca – specjalistka dietetyki klinicznej – przedstawiła zasady zdrowego żywienia i jego znaczenie w chorobie zarówno w czasie intensywnego leczenia onkologicznego jak i w okresach remisji.
Na zakończenie przedstawicielka sponsora opisała zasady korzystania z serwisu edukacyjnego TEVA www.moj-dzien.pl, którego zadaniem jest niesienie wsparcia i nadziei zgodnie ze słynnym stwierdzeniem profesora Juliana Aleksandrowicza – twórcy Kliniki Hematologii w Krakowie: „Nie ma nieuleczalnie chorych. Poznałem siłę nadziei i destrukcyjną moc rozpaczy. Zalecam trwać przy nadziei…”

Warsztaty 3

Warsztaty 3

III Spotkanie Edukacyjne Pacjentów Onkohematologicznych

Warsztaty i spotkania edukacyjne dla pacjentów hematologicznych regionu częstochowskiego( i nie tylko…)

III Spotkanie Edukacyjne Pacjentów Onkohematologicznych poświęcone zagadnieniom chłoniaków, czyli nowotworów układu limfatycznego odbyło się 29.11.2017r. w godz. 15.30-18.00 w Sali konferencyjnej W obiekcie edukacyjno-szkoleniowym przy Al. Wolności 1/3 ( „KWADRATY”).Było ono poświęcone zagadnieniom prawidłowego odżywiania i właściwego trybu życia w chorobie.
Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik przedstawiła najważniejsze informacje z zakresu dobrej współpracy pacjenta z lekarzem prowadzącym terapię.
Na jakie niepokojące objawy należy zwracać uwagę?
Otóż najczęściej występuje zmęczenie, osłabienie i pogorszenie tolerancji wysiłku, bladość skóry, kołatania serca, duszność , zwiększona potliwość –głównie w nocy, wysypki skórne, czasem świąd skóry, uczucie pełności w jamie brzusznej, pobolewania w podżebrzu lewym, powiększające się węzły chłonne na szyi, pod pachami, w pachwinach, stany gorączkowe utrzymujące się ponad 2 tygodnie bez cech infekcji, utrata masy ciała ponad 10% w ciągu 6 miesięcy.
Sponsorem spotkania była Firma Nutricia, wielokrotnie wspierająca spotkania z pacjentami onkohematologicznymi głównie od strony zagadnień prawidłowego żywienia w okresie chemioterapii i w czasie rekonwalescencji w okresach remisji choroby.

Warsztaty 4

Warsztaty 4

IV Spotkanie Edukacyjne Pacjentów Onkohematologicznych

W dniu 24 czerwca 2019 roku w Sali konferencyjnej „Kwadraty” w Częstochowie przy Alei Wolności 1/3 ( II piętro) odbyły się kolejne warsztaty grupowe dla pacjentów hematologicznych organizowane przez naszą Fundację.

Były one poświęcone zagadnieniom racjonalnego postępowania przy rozpoznaniu przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL) i nosiły tytuł: „Nie taki diabeł straszny….

W spotkaniu edukacyjnym uczestniczyło 16 pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem tej choroby.
Sponsorem konsultacji dietetycznej, która odbyła się w trakcie spotkania była firma TEVA.

Warsztaty 5

Warsztaty 5

V Spotkanie Edukacyjne Pacjentów Onkohematologicznych

w dniu 2 października 2019 roku w Sali konferencyjnej „Kwadraty” w Częstochowie przy Alei Wolności 1/3 ( II piętro) odbyły się kolejne warsztaty grupowe dla pacjentów hematologicznych organizowane przez naszą Fundację.

W spotkaniu uczestniczyło 15 pacjentów z rozpoznaniem czerwienicy prawdziwej.

Prezes Fundacji dr Elżbieta Morawiec-Szymonik wygłosiła prelekcję pod tytułem: „Gdy szpik ma skłonność do przesady…”, w której zawarła standardy postępowania pacjenta po rozpoznaniu tego schorzenia rozrostowego szpiku. Sponsorem spotkania była firma AOP.

Warsztaty 6 i 7

Warsztaty 6 i 7

VI i VII Spotkanie Edukacyjne Pacjentów Onkohematologicznych

Grupowe warsztaty dietetyczno-psychologiczne dla pacjentów

Przy współpracy z Fundacją „ W ZWIĄZKU Z RAKIEM” i „DKMSx”
Zachowując wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z sytuacją epidemiologiczną ostatnich lat, Fundacja PRZY TOBIE powraca do formuły organizacji bezpośrednich spotkań pacjentów hematologicznych i ich rodzin z osobami oferującymi wsparcie w procesie zmagania się z chorobą.
W dniu 25 stycznia 2023r. odbyły się kolejne 2 spotkania w ramach projektu coaching onkologiczny obejmującego warsztaty kulinarne, terapie śmiechem – joga śmiechu i techniki relaksacyjne.
W warsztatach wzięło udział 25 osób. Ocena korzyści płynących z udziału pojawi się z czasem, a utrwalanie pozytywnych relacji i reakcji ułatwi forma warsztatów on-line, które będą odbywać się cyklicznie- najbliższe 17 lutego 2023r.
Podopieczni naszej Fundacji otrzymują informację z zaproszeniem telefonicznie.
Osoby zainteresowane na pewno będą mogły skorzystać z kolejnych edycji.
Liczba uczestników na spotkanie jest ograniczona z uwagi na konieczność zapewnienia właściwego komfortu .