Firma TEVA ONKOLOGIA wspiera spotkania edukacyjne dla pacjentów onkohematologicznych w Częstochowie.

Pod hasłem: ”nie taki diabeł straszny…” w dniu 27 kwietnia 2017r. odbyło się II spotkanie edukacyjne dla pacjentów onkohematologicznych z regionu częstochowskiego.
Oswajanie niepokoju i lęku towarzyszącego rozpoznaniu schorzenia onkologicznego tym razem dotyczyło przewlekłej białaczki limfocytowej najczęstszej limfoproliferacji u dorosłych.
Wspólny projekt hematologa dr Elżbiety Morawiec-Szymonik, dietetyka dr Katarzyny Karpińskiej i firmy TEVA reprezentowanej przez p. Annę Czerwińską miał za zadanie dostarczenie pacjentowi onkologicznemu wiedzy, wsparcia i poczucia współodpowiedzialności za swój los i pomyślność terapii.
Pacjent świadomy swojej choroby, jej przebiegu, towarzyszących dysfunkcji i deficytów może podjąć trud modyfikacji stylu życia i świadomego kształtowania procesu leczenia.
Wykład hematologiczny dotyczył właśnie przedstawienia mechanizmów powstania i rozwoju choroby, opisu objawów progresji, znaczenia określania stopnia zaawansowania choroby i omówienia standardów leczenia. Zawierał on także szereg praktycznych wskazówek dotyczących profilaktyki infekcji, przygotowania do wizyty kontrolnej, do planowych zabiegów operacyjnych, wskazań do szczepień ochronnych, planowania wypoczynku, podróży i zasad racjonalnej aktywności fizycznej.
Kolejny wykładowca – specjalistka dietetyki klinicznej – przedstawiła zasady zdrowego żywienia i jego znaczenie w chorobie zarówno w czasie intensywnego leczenia onkologicznego jak i w okresach remisji.
Na zakończenie przedstawicielka sponsora opisała zasady korzystania z serwisu edukacyjnego TEVA www.moj-dzien.pl, którego zadaniem jest niesienie wsparcia i nadziei zgodnie ze słynnym stwierdzeniem profesora Juliana Aleksandrowicza – twórcy Kliniki Hematologii w Krakowie: „Nie ma nieuleczalnie chorych. Poznałem siłę nadziei i destrukcyjną moc rozpaczy. Zalecam trwać przy nadziei…”