Manifestacje hematologiczne dotyczące chorób reumatologicznych

Manifestacje hematologiczne dotyczące chorób reumatologicznych – co warto wiedzieć?

Zmiany w obrazie krwi obwodowej nie zawsze są związane z pierwotną chorobą szpiku. Oznacza to, że są sytuacje chorobowe, gdy szpik nie jest sprawcą, ale ofiarą czynników uszkadzających, powstających poza nim, w innej  tkance czy narządzie.

Mówimy wtedy o zmianach wtórnych we krwi np. o małopłytkowości wtórnej, o wtórnej niedokrwistości , określamy te odchylenia jako zmiany odczynowe w przebiegu innych chorób, które określamy jako zasadnicze , czyli stanowiące główny problem zdrowotny danego pacjenta

Oto kilka informacji o zmianach hematologicznych towarzyszących chorobom reumatologicznym

Do  chorób reumatologicznych należą tzw.  choroby o podłożu autoagresji, związane z produkcją autoprzeciwciał,czyli cząstek aktywnych atakujących własne struktury organizmu. Dzieje się tak wskutek  błędu układu immunologicznego.Część z nich określamy jako układowe choroby tkanki łącznej – kolagenozy.

Najczęściej występujące schorzenia  zapalnych narządu ruchu:

  • Reumatoidalne Zapalenie Stawów
  • Toczeń  rumieniowaty  układowy
  • Twardzina
  • Zapalenie wielo mięśniowe/skórno-mięśniowe
  • Martwicze zapalenia naczyń
  • Zespół Sjogrena  zwany też zespołem suchości
  • Mieszana choroba tkanki łącznej
  • Polimialgia  reumatyczna
  • Rumień guzowaty

Manifestacja  laboratoryjna:

wybitnie  przyspieszone OB    2-3-cyfrowe  – nie musi mieć związku  wyłącznie  z chorobą krwi .Towarzyszy  ostremu atakowi  dny moczanowej, gorączce reumatycznej, zapaleniom jelit w okresie zaostrzenia, łuszczycowemu zapaleniu stawów  czy reumatoidalnemu zapaleniu stawów.

Leukocyty, czyli krwinki białe

Powyższony poziom krwinek  białych – leukocytoza:   w ostrych zapaleniach stawów i w zaostrzeniach zapaleń przewlekłych

Obniżony poziom krwinek białych – leukopenia:  w toczniu  rumieniowatym   w reumatoidalnym zapaleniu stawów z powiększeniem  śledziony, w zespole  suchości

Podwyższony poziom granulocytów kwasochlonnych , zwanych eozynofilami – eozynofilia -często współistnieje z zapaleniami naczyń.

Płytki  krwi, czyli trombocyty

Podwyższony poziom płytek krwi, czyli nadpłytkowość: aktywne Reumatoidalne Zapalenie Stawów , plamica reumatyczna,układowe zapalenia naczyń, zespół nadlepkości,

Obniżony poziom płytek krwi, czyli małopłytkowość:  w toczniu SLE, zapaleniu drobnych naczyń. mieszanej chorobie tk. łącznej

Skazy krwotoczne z autoimmunizacji, czyli nabyte zaburzenia krzepnięcia z występowaniem skazy krwotocznej, są związane z uszkadzaniem prawidłowych mechanizmów krzepnięcia – w tym czynników krzepnięcia krążących we krwi- przez przyłączanie się  autoprzeciwciał i blokowanie ich funkcji.  W około 40% przypadków  te zaburzenia współistnieją z  chorobami autoimmunologicznymi- toczniem rumieniowatym, reumatoidalnym zapaleniem stawów, wrzodziejącym zapaleniem jelit, zespołem suchości  czy zapaleniem tarczycy zwanym chorobą Hashimoto.

Anemia

Niedokrwistość  typu chorób przewlekłych lepiej nazwać niedokrwistością w przewlekłych stanach zapalnych – niskie stężenie żelaza w surowicy  i zwiększenie puli magazynowej żelaza. tzw. względny niedobór żelaza.   Polega to na małej dostępności żelaza w surowicy dla zaspokojenia bieżących potrzeb organizmu, a pula uwięziona w  układzie komórek zapalnych tzw. makrofagów  jest podwyższona . Im silniejszy stan zapalny- tym większa pula żelaza trudna do wykorzystania i tym mniej żelaza na bieżące potrzeby organizmu. Leczeniem tego typu niedokrwistości jest leczenie stanu zapalnego. Nie pomogą tu tylko podawane preparaty żelaza doustnego, a stosowanie przeparatów domięśniowych czy dożylnych bez dokładnej  oceny zapasów żelaza w organizmie – może być wręcz szkodliwe.

Zaburzenia naczyniowe

objaw Raynauda – czyli pojawianie  się  obrzęku i blednięcia   lub/i zasinienia   dystalnych części kończyn szczególnie przy oziębieniu i kontakcie z wilgocią
Livedo reticularis- siatkowica- przeświecające przez skórę sploty naczyniowe- wynik skurczu naczyń,  wrażenie tzw. marmurkowatej skóry
Erytromelalgia– bolesny rumień kończyn –  szczególnie  palców rąk i stóp, niewielki  obrzęk , za to silne  i  bolesne  pieczenie, drętwienie, szczypanie
Świąd skóry –  zwykle nasilenie w cieple, szczególnie po ciepłej kąpieli

Zaburzenia funkcji śledziony

Splenomegalia, czyli powiększenie śledziony  występuje w chorobach autoimmunologicznych i układowych- reumatoidalnym zapaleniu stawów i toczniu układowycm , w niedokrwistości autoimmunohemolitycznej  towarzyszącej  tym chorobom,

 Zjawisko hipersplenizmu, czyli nadmiernej   aktywności  śledziony w zakresie eliminowania niepełnowartościowych krwinek.

Stopień   powiększenia  śledziony nie koreluje ze stopniem hipersplenizmu. Najsilniej wyrażony jest w nadciśnieniu  wrotnym i chorobach spichrzeniowych.  Wynikiem tej aktywności jest  obniżona ilość  krwinek we krwi obwodowej ,czyli tzw. cytopenie

Limfadenopatia- czyli powiększenie węzłów  chłonnych,  jest obecna  w chorobach  immunologicznych –  w toczniu, reumatoidalnym zapaleniu stawów, mieszanej chorobie tkanki łącznej, zapaleniu skórno-mięśniowym, zespole Sjogrena.

Zatem, jeśli obserwujecie Państwo  u siebie objawy bólowej dysfunkcji ruchowej i stwierdzacie odchylenia w badaniach laboratoryjnych i obrazowych (USG wąroby i śledziony z oceną wielkości tych narządów) to niezależnie od konsultacji hematologicznej, warto również podjąć kroki w kierunku przeprowadzenia diagnostyki reumatologicznej

Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik