Formy Wspierania Fundacji

Sposoby wspierania naszej Fundacji są ściśle określone w jej Statucie

Należą do nich dotacje (o które będą zabiegać władze Fundacji), subwencje i granty (również ich pozyskanie wymaga rozwiązań administracyjnych władz Fundacji)
Ale są to również wpływy z darowizn, dochodów ze zbiórek i imprez organizowanych przez Fundację i na rzecz Fundacji.
Jest to również pomoc w organizowaniu konferencji, warsztatów edukacyjnych i spotkań służących rehabilitacji i rekreacji naszych podopiecznych.
Może to być również wsparcie działalności wydawniczej.
Wpłat można dokonywać na zamieszczone konto Fundacji.
Wszelka chęć pomocy, wszelkie pomysły i inicjatywy mające na celu wsparcie dla pacjentów hematologicznych proszę zgłaszać telefonicznie lub mailowo bądź osobiście do zarządu Fundacji.

10 listopada 2020r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego – nr w rejestrze 8660 i tym samym może korzystać z odpisów podatkowych dotyczących tzw. 1,5% OPP (KRS: 0000738690)

„Czasem Ci, w których nikt nie wierzy, dokonują rzeczy nie do uwierzenia !” (Alan Turing)

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP