I Spotkanie Edukacyjne Pacjentów Onkohematologicznych

Warsztaty i spotkania edukacyjne dla pacjentów hematologicznych regionu częstochowskiego( i nie tylko…)

I Spotkanie Edukacyjne Pacjentów Onkohematologicznych poświęcone zagadnieniom przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych, czyli nowotworów układu krwiotwórczego odbyło się 21.10.2016 r. w godz. 15.30-18.00 w Sali konferencyjnej w obiekcie edukacyjno-szkoleniowym przy Al. Wolności 1/3 ( „KWADRATY”).Było ono poświęcone zagadnieniom prawidłowego odżywiania i właściwego trybu życia w czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowości samoistnej i mielofibrozie.
Tytuł spotkania:” Aby zapobiegać , trzeba leczyć…” dotyczył najczęstszych i najcięższych powikłań tych schorzeń, czyli powstawania zakrzepów i zatorów w krążeniu- skutkujących zawałami serca, udarami mózgu i zatorowością płucną. Właściwa terapia, w porę rozpoczęta, prowadzona prawidłowo przez lekarza ma tutaj kolosalne znaczenie. Ale przestrzeganie przez pacjenta zaleceń lekarskich to sprawa podstawowa w drodze do sukcesu leczenia.
Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik przedstawiła najważniejsze informacje z zakresu dobrej współpracy pacjenta z lekarzem prowadzącym terapię.
Dobre rady, których udzielono zgromadzonym pacjentom to: egzekwowanie od lekarzy innych specjalności konieczności konsultowania z hematologiem istotnych zmian w farmakoterapii i nieodstawianie leków hematologicznych bez porozumienia z hematologiem .Przy współistnieniu innych chorób dbałość o ich jak najlepszą kontrolę. Planowanie leczenia zabiegowego(stomatolog, dermatolog…) celem profilaktyki powikłań krwotocznych i zakrzepowych. Szczepienia – wskazane przed rozpoczęciem terapii. Unikanie dużych zbiorowisk ludzkich w czasie zwiększonej zachorowalności na infekcje. Rozważna aktywność fizyczna i planowanie wypoczynku są również mocno zalecane.

Sponsorem spotkania była Firma Nutricia, wspierająca spotkania z pacjentami onkohematologicznymi regionu częstochowskiego głównie od strony zagadnień prawidłowego żywienia oraz firma AOP Przedstawicielstwo w Polsce