VIII Spotkanie Edukacyjne Pacjentów Onkohematologicznych on-line

17.02.2023r.
Grupowe warsztaty psychologiczne dla pacjentów

Przy współpracy z Fundacją „ W ZWIĄZKU Z RAKIEM” i „DKMS” odbyło się spotkanie promujące i wyjaśniające sposoby korzystania z technik relaksacyjnych jako metody radzenia sobie ze stresem i lekiem związanym z istnieniem przewlekłej choroby hematologicznej o poważnym rokowaniu

W warsztatach wzięło udział 16 osób. Ocena korzyści płynących z udziału pojawi się z czasem, a utrwalanie pozytywnych relacji i reakcji ułatwi forma warsztatów on-line, które będą odbywać się cyklicznie
Podopieczni naszej Fundacji otrzymują informację z zaproszeniem telefonicznie.
Osoby zainteresowane na pewno będą mogły skorzystać z kolejnych edycji.
Forma on-line nie limituje nam ilości osób uczestniczących