Organy Fundacji

Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji

Elżbieta Morawiec-Szymonik – Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – Wydziału Lekarskiego w Zabrzu w 1989r. Specjalista chorób wewnętrznych ( 1998r.) Specjalista Hematologii (2001r.)- staż specjalizacyjny odbyła w Klinice Hematologii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Od 2015 r. organizator warsztatów edukacyjnych indywidualnych i grupowych dla pacjentów hematologicznych, poświęconych zagadnieniom świadomego uczestniczenia w procesie leczenia . Autorka broszury edukacyjnej poświęconej nadpłytkowości samoistnej.

Od 2017 roku organizator konferencji edukacyjnych o hematologii, immunologii i hemostazie dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych pt.: „Hematologia z Bliska”

Praca w szeregu placówek medycznych ukierunkowana na tworzenie zaplecza i dostępności dla pacjentów z chorobami krwi do nowoczesnych metod terapii :
Koordynator Punktu Cytostatyków przy Oddziale Hematologii Szpitala Specjalistycznego nr1 w Bytomiu w latach 2010-2014.
Kierownik Oddziału Hematologii Woj. Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w latach 2014-2016.
Koordynator ds. Hematologii przy Oddziale Onkologii Klinicznej CMM w Częstochowie w latach 2016-2017r. Kontynuacja tej funkcji w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED  www.nu-med.pl  w Częstochowie i Tomaszowie Mazowieckim.
Od grudnia 2017r. do  kwietnia 2019r. starszy asystent Klinicznego Oddziału Hematologii i Profilaktyki Nowotworów w Chorzowie.
Od 2014r. do 06.2019r. Koordynator ds. Immunoterapii Ośrodka Terapii Komórkowych i Immunoterapii CM Klara w Częstochowie.
Od 11.2018r. do 12.2019r. Główny Badacz w ośrodku badań klinicznych Synexus Częstochowa.
Od maja 2019r. członkini Zespołu Badawczego Chłoniaków PRATIA MCM Kraków www.chloniak.org

Laureatka Honorowej Statuetki Biegańskiego 2019 przyznanej przez Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego.

W dniu 22.10.2020r. uzyskała tytuł Doktora Nauk Medycznych z wyróżnieniem (ŚUM)

Od stycznia 2021r. Kierownik Poradni Hematologicznej Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach www.zwps.pl

Od 01.10.2021r. starszy asystent Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego ŚUM w Katowicach.

W Fundacji odpowiada m. In. za wszelkie inicjatywy edukacyjne i wspierające dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów z chorobami krwi, układu chłonnego, zaburzeniami odporności, zaburzeniami krzepnięcia i powikłaniami hematologicznymi w przebiegu schorzeń innych układów czy narządów.

Członek Zarządu

Ewa Szymonik

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (2016, wynik ponad dobry).
Magister nauk humanistycznych Uniwersytetu w Southampton (2018, wynik bardzo dobry).
W okresie 02.2018 – 09.2018 opiekun osób starszych z rozpoznanymi zaburzeniami otępiennymi (Care Certificate 13.05.2018).
Od 10.2018 pracownik Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.
Od grudnia 2019r. lekarz rezydent w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Znajomość języka angielskiego: egzamin IELTS wariant akademicki (08.2017) z wynikiem 8.0 (zaawansowany).

Odpowiedzialna z ramienia Fundacji m.in. za kontakty z zagranicą, zapoznawanie się z aktualnym piśmiennictwem światowym poświęconym zagadnieniom diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i wszelkich form wsparcia pacjentów z chorobami krwi oraz opracowywanie form wsparcia pacjentów z osłabieniem funkcji poznawczych( starsza grupa wiekowa)

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji

Dariusz Kajdaniuk
Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii, patofizjolog.
Adiunkt Zakładu Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Zastępca kierownika Oddziału Endokrynologii i Chorób Metabolicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.
Współautor 205 publikacji pełnotekstowych (w tym 69 z Impact Factor) oraz 6 rozdziałów w książkach. Indeks Hirscha 20. Kierownik 1 grantu i wykonawca 2 grantów Komitetu Badań Naukowych.
Promotor 2 przewodów doktorskich, recenzent w 15. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych – Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Endocrine Society (USA), European Society of Endocrinology, International Neuroendocrine Federation. Wykładowca przedmiotów: patofizjologia, choroby wewnętrzne i endokrynologia. Kierownik specjalizacji i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Endokrynologia.
Sekretarz redakcji Endokrynologii Polskiej. Redaktor strony internetowej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Sekretarz Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

Doc. dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk m. in. wspiera Fundację w zakresie nadzorowania inicjatyw wydawniczych i wszelkiej współpracy z ośrodkami naukowymi, korzystając z ogromniej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Członek Rady Fundacji

Bożena Guzik
Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej- Wydziału Opieki Zdrowotnej- licencjat pielęgniarstwa. Specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego. Członkini zespołu problemowego ds. Pielęgniarstwa Nefrologicznego OIPiP Katowice.

W latach 1985-2008 pracowała w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu pełniąc funkcję pielęgniarki oddziałowej w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii ( brała czynny udział w tworzeniu pierwszego na terenie Śląska Oddziału Dializy Otrzewnowej) Od 2008r. do nadal pracuje w Fresenius Nephrocare Polska Sp.zo.o. Ośrodku Dializ nr 60 w Zabrzu.

Autorka publikacji oraz wystąpień o tematyce dotyczącej opieki pielęgniarskiej w świetlne najnowszych wytycznych międzynarodowych m. in. z zakresu nefrologii i chorób wewnętrznych.

W Fundacji sprawuje nadzór m.in. nad zagadnieniami opieki pielęgniarskiej, metodami wsparcia pionu pielęgniarskiego zaangażowanego w opiekę nad pacjentem w poważnymi schorzeniami ogólnoustrojowymi. Wspiera Fundację w zakresie tworzenia standardów opieki pielęgniarskiej w oparciu o wytyczne WHO .