Szpiczak Plazmocytowy

Szpiczak Plazmocytowy

Choroba nowotworowa, która powstaje wskutek uszkodzenia plazmocytów- komórek szpiku w warunkach prawidlowych produkujacych ochronne przeciwciała.

Z  powodu namnażania się  w szpiku uszkodzonych , wadliwych, nowotworowych plazmocytów dochodzi do produkcji   również  wadliwych przeciwciał , takich, które są niekompletne ( tzw. łańcuchy lekkie) lub są kompletne , ale czynnościowo niesprawne. Poza tym,że  nie pełniają  swoich funkcji, dodatkowo odkładają  się  w narządach organizmu i wchodzą  w reakcje z różnymi   substancjami regulacyjnymi  naszego organizmu. Mnożące się  w szpiku  w sposób nie kontrolowany wadliwe plazmocyty zajmują  miejsce do produkcji innych krwinek – czerwonych, białych i płytek krwi powodująć niedokrwistość, zaburzenia odporności  i małopłytkowość.

 

Dochodzić może  również  do tworzenia  ubytków   w strukturze kostnej  przez ogniska mnożących się  plazmocytów i  w ich nastepstwie patologicznych złamań

Nieprawidłowe  cząsteczki   białkowe produkowane przez  nowotworowe plazmocyty uszkadzają kłębuszki nerkowe  i   mogą  prowadzić  do niewydolności   nerek.

Szpiczak plazmocytowy stanowi około 1% wszystkich nowotworów złośliwych oraz 10-15% nowotworów układu krwiotwórczego. Szacuje się, że zapadalność na szpiczaka wynosi średnio 4 zachorowania na 100 tys. mieszkańców  na rok , a szczyt zachorowań przypada na  60-70 rok  życia. Częściej chorują mężczyźni .

 Zaburzenia cytogenetyczne w szpiczaku plazmocytowym dotyczą nieprawidłowości liczby i struktury chromosomów

 Nie stwierdzono zwiększonej zapadalności na szpiczaka wśród krewnych pacjentów

Do  diagnostyki  wykorzystujemy następujące badania:

 • obrazowe  :  RTG  kości,  TK, MRJ, PET-CT
 • badanie szpiku kostnego (cytologiczne, trepanobiopsja)
 • u niektórych chorych zaleca się dodatkowo:
 • biopsję tkanek miękkich (w celu potwierdzenia nacieków plazmocytowych)
 • badanie cytogenetyczne oraz metodą FISH  (ocena obecności mutacji)

Badanie przesiewowe dla szpiczaka to badanie proteinogramu, które jest ujęte  w panelu badań poradni lekarza rodzinnego. Podstawowe  badania  krwi:  morfologia, proteinogram oraz  poziom kreatyniny  i badanie ogólne moczu  mogą – wykonane  na czas- istotnie przyspieszyć  właściwe postępowanie.Jeśli lekarz rodzinny stwierdzi odchylenia w tych badaniach powinien niezwlocznie skierować  pacjenta  na konsultacjuę  hematologiczną

Przyczyny  powstania choroby

Zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe  mają  wpływ  na powstanie tej choroby.

Wśród czynnników ryzyka  znajdujemy:

 • wystepowanie  przewlekłych chorób infekcyjnych
 • wystepowanie  przewlekłych  chorób autoimmunologicznych
 • narażenie zawodowe na pestycydy i herbicydy, dioksyny oraz azbest.

Objawy kliniczne

 • bóle kostne wynikające z obecności zmian osteolitycznych lub złamań patologicznych; najczęściej w zakresie kręgosłupa
 • niewydolność nerek (występuje u ok.30% pacjentów przy rozpoznaniu choroby)
 • nawracające   infekcje dróg oddechowych , dróg moczowych, zapalenia skóry
 • objawy niedokrwistości – osłabienie, duszność, tachykardia
 • objawy neurologiczne (najczęściej w wyniku ucisku rdzenia kręgowego lub korzeni nerwów rdzeniowych przez kompresyjne złamania kręgów lub przez guz szpiczakowy)
 • objawy  tzw. zespołu nadlepkości  wynikające  z wysokiego stężenia białka patologiczego zwanego monoklonalnym ( bóle, zawroty  głowy,  zaburzenia widzenia, szumy uszne, drętwienia palców  rąk i  stóp)

Choroba jest nieuleczalna, ale obecnie istnieją  dostępne  w Polsce nowoczesne programy leczenia, które pozwalają  zahamować, a nawet cofnąć rozwój choroby do  wcześniejszego  stadium tzw.  MGUS.

Ważne, aby nie lekceważyć zauważonych niepokojących objawów. Ważne, aby co najmniej 1 x w roku wykonać morfologię  krwi obwodowej  i proteinogram  w  ramach  poradni lekarza rodzinnego.

oprac.  dr n.med. Elzbieta Morawiec-Szymonik