Edycja I

Edycja I

Edycja I

HEMOSTAZA z BLISKA- praktyczne zagadnienia dotyczące zaburzeń krzepnięcia i niedokrwistości

3 czerwca 2017 – Częstochowa

 

Tematy wykładów:

 1. ”Chory ze skazą krwotoczną – od objawu do rozpoznania ( kiedy podejrzewać, kiedy diagnozować, wywiad krwotoczny, interpretacja badań podstawowych układu hemostazy)
  dr n. med. J. Zdziarska Klinika Hematologii CMUJ Kraków
 2. Zasady transfuzjologii dla lekarzy rodzinnych- racjonalne stosowanie preparatów krwiopochodnych
  dr B. Mazurek RCK i K w Krakowie
 3. Diagnostyka różnicowa niedokrwistości-kiedy potrzebna jest konsultacja hematologa?
  dr E. Morawiec-Szymonik Oddział Onkologii Klinicznej Częstochowa

Edycja II

Edycja II

Edycja II

HEMATOLOGIA z BLISKA-praktyczne aspekty diagnostyki i terapii

30 września 2017 – Częstochowa

 

Tematy wykładów:

 1. Zaburzenia wodno-elektrolitowe towarzyszące rozwojowi chorób hematologicznych i ich terapii
  prof. dr hab. n. med. M. Nowicki – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 2. Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce i terapii szpiczaka plazmocytowego
  prof. dr hab.n.med. K.Giannopoulos – Lubelskie Centrum Onkologii
 3. Pacjent z wtórnym niedoborem odporności w gabinecie lekarza rodzinnego- profilaktyka i leczenie infekcji
  prof. dr hab.n.med. J. Roliński – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 4. Nocna napadowa hemoglobinuria-rola lekarza rodzinnego w szybkim procesie diagnostycznym
  prof. dr hab.n.med.J.Dwilewicz-Trojaczek -Warszawski Uniwersytet Medyczny
 5. Hiperkalcemia-problem interdyscyplinarny-kiedy myśleć o podłożu nowotworowym?
  Doc. dr hab.n.med.D.Kajdaniuk Zakład i Katedra Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 6. Płytki krwi-małe krwinki, duży problem-interpretacja podstawowych badań hematologicznych w małopłytkowości i nadpłytkowości.
  dr E.Morawiec-Szymonik Oddział Onkologii Klinicznej Częstochowa

Edycja III

Edycja III

Edycja III

HEMATOLOGIA z BLISKA- HEMOSTAZA (warsztaty)

3 czerwca 2017 – Częstochowa

 

Tematy wykładów:

 1. Wpływ diety na układ krzepnięcia. Postępowanie żywieniowe w chorobach nowotworowych z towarzyszącą niewydolnością nerek
  Dr K. Karpińska – dietetyk AJD Częstochowa
 2. Diagnostyka przedłużonego PTT w oparciu o przypadki kliniczne.Zalecenia terapeutyczne
  Dr n.med. J.Zdziarska – Klinika Hematologii CMUJ w Krakowie
 3. Charakterystyka i monitorowanie „starych” i „nowych” leków stasowanych w profilaktyce i leczeniu powikłań zakrzepowo-zatorowych
  Dr T. Iwaniec Pracownia Hemostazy USK Kraków
 4. Małopłytkowość-prezentacja przypadków klinicznych-zalecenia terapeutyczne
  dr E.Morawiec-Szymonik JOO Częstochowa

Edycja IV

Edycja IV

Edycja IV

HEMATOLOGIA z BLISKA- praktyczne aspekty diagnostyki i terapii

29 września 2018 – Częstochowa

 

Tematy wykładów:

 1. Gospodarka żelazem-diagnostyka sydreopenii i hemochromatozy-omówienie praktycznych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych
  dr E. Morawiec-Szymonik – Częstochowska Fundacja na Rzecz Hematologii „Przy Tobie”
 2. Pacjent z przewlekłą białaczką limfocytową w gabinecie lekarza rodzinnego
  dr R. Wichary – Klinika Hematologii i Transplantacji szpiku SUM Katowice
 3. Leczenie bólu towarzyszącego chorobom onkologicznym
  Dr n. med. M. Szweda Instytut Onkologii Gliwice
 4. Szpiczak plazmocytowy – znaczenie wczesnej diagnostyki i właściwego leczenia wspomagającego w rokowaniu – rola lekarza rodzinnego
  Dr n.med. A. Walter-Croneck – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 5. Kiedy konieczna jest konsultacja hematologa i onkologa dziecięcego?
  Prof. dr hab.n.med. T. Szczepański – Klinika Onkologii i hematologii Dziecięcej – ŚUM Zabrze
 6. Specyfika postępowania z pacjentem po transplantacji( auto- i allo-)
  Prof. dr hab.n.med. M. Markiewicz- Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚUM Katowice

Edycja V

Edycja V

Edycja V

HEMATOLOGIA z BLISKA – praktyczne aspekty diagnostyki i terapii z „Warsztatami Hemostazy”

28 września 2019 – Częstochowa

SESJA I

 1. Wykład: ”Co lekarz powinien wiedzieć o badaniach klinicznych ?”
  Prof. dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak Synexus Częstochowa
 2. Wykład: ”Nowoczesne leczenie onkologiczne nie tylko w wielkich miastach” – omówienie na przykładzie Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim Jacek Stępnicki Specjalista PR w Grupie NU-MED
 3. Wykład: ”Diagnostyka różnicowa niedokrwistości ze szczególnym uwzględnieniem niedokrwistości w przebiegu chorób przewlekłych – w świetle doniesień z konferencji EHA Amsterdam 12-15.06. 2019r.” dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik (Częstochowa)

SESJA II

 1. Wykład: ”Zaburzenia hematologiczne, które mogą towarzyszyć chorobom endokrynologicznym-współpraca hematologa i endokrynologa” dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk (Rybnik)
 2. Wykład: ”Pierwotne i wtórne niedobory odporności- nowe możliwości diagnostyki i terapii- rola lekarzy nie-immunologów w poprawie rokowania w tej grupie chorych”
  dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk (Kraków)

SESJA III

 1. Wykład: ”Zespoły mielodysplastyczne MDS i nowotwory mieloproliferacyjne MPN – algorytmy postępowania przydatne w praktyce lekarza rodzinnego na etapie wstępnej diagnostyki i leczenia wspomagającego”.
  prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa)
 2. Wykład: ”Chłoniak to nie rak- różnice w postępowaniu diagnostycznym, strategii leczenia, rokowaniu. Limfadenopatia w przebiegu chłoniaka i raka – na co warto zwracać uwagę
  dr n.med. Piotr Boguradzki (Warszawa)

Warsztaty ”Hemostaza z Bliska –studium przypadków klinicznych”

 1. Wykład: „Jakie skazy krwotoczne wrodzone mogą zostać zdiagnozowane w wieku dorosłym i dlaczego?” Prezentacja przypadków klinicznych
  dr n. med. Joanna Zdziarska (Kraków)
 2. Wykład: ”Racjonalne stosowanie preparatów krwiopochodnych w oddziałach szpitalnych ze wskazań planowych i nagłych – doświadczenie transfuzjologa”
  dr Beata Mazurek (Kraków)

Edycja VI

Edycja VI

Edycja VI

HEMATOLOGIA z BLISKA – praktyczne aspekty diagnostyki i terapii, VI edycja  on-line

24 października 2020 – Częstochowa – Katowice

Program konferencji:

I SESJA

 1. Wykład „Onkologia na Warszawskiej” prezentujący nową placówkę medyczną na mapie Częstochowy – wygłoszony przez Magdalenę Banach, Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU -MED Oddział w Częstochowie
 2. Wykład: „Nieprawidłowa liczba i funkcja płytek krwi – diagnostyka i leczenie – kiedy wkracza hematolog?” wygłoszony przez prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak, Klinika Nowotworów Krwi Wrocław
 3. Wykład: „Białaczki ostre a białaczki przewlekłe – podobieństwa i różnice w diagnostyce i terapii – co lekarz nie-hematolog wiedzieć powinien” wygłoszony przez dr hab. n. med. Małgorzatę Krawczyk-Kuliś, Klinika Onkohematologii i Transplantacji Szpiku IO Gliwice, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Hematologii
 4. Wykład: „Wszystko o śledzionie…” wygłoszony przez dr hab. n. med. Macieja Kaźmierczaka z Kliniki Hematologii w Poznaniu

II SESJA

 1. Wykład: ”Zaburzenia krzepnięcia a postępowanie okołooperacyjne w stanach planowych i nagłych interwencji zabiegowych oraz w trakcie rehabilitacji” dr n. med. Joanna Zdziarska, Klinika Hematologii CMUJ Kraków
 2. Wykład: ”Manifestacja skórna rozrostowych chorób hematologicznych – współpraca lekarza rodzinnego, dermatologa i hematologa” dr n. med. Kamil Wdowiak, Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej ŚUM Katowice
 3. Wykład: ”Wpływ prawidłowego odżywiania na funkcje układu odpornościowego – rola dietetyka w procesie leczenia i rekonwalescencji” dr n. farm. Katarzyna Karpińska, UJD Częstochowa