Edycja VII

Edycja VII

Edycja VII

HEMATOLOGIA z BLISKA – praktyczne zagadnienia dotyczące zaburzeń krzepnięcia w ginekologii i położnictwie, VII edycja  on-line

18 września 2021 – Częstochowa

W konferencji wzięło udział 98 uczestników. Ideą przewodnią tegorocznej edycji było przekazanie jak największej ilości praktycznych wskazówek diagnostycznych i terapeutycznych dotyczących opieki nad pacjentką z zaburzeniami krzepnięcia w okresie ciąży , porodu i połogu oraz wskazanie na konieczność podejmowania działań diagnostycznych i leczniczych u kobiet z niejasnym stanem hemostazy na długo przed planowanym zajściem w ciążę czy planowanym ginekologicznym zabiegiem operacyjnym.

Jak w poprzednich edycjach, korzystając z wiedzy i doświadczenia najlepszych specjalistów w naszym kraju, staraliśmy się ułatwić lekarzom ginekologom i położnikom podejmowanie ważnych decyzji i działań przy podejrzeniu groźnych zaburzeń krzepliwości krwi, w trakcie ich rozpoznawania i w czasie intensywnego leczenia.

Konferencja miała charakter warsztatowy. Była połączona z szeroką dyskusją dotyczącą zagadnień praktycznych i przypadków klinicznych w ginekologii i położnictwie. Poruszyliśmy tematy odmienności interpretacyjnych wyników laboratoryjnych w tych dziedzinach medycznych.

W konferencji brali udział również specjaliści diagnostyki laboratoryjnej i transfuzjolodzy zaangażowani w proces diagnostyczno-terapeutyczny schorzeń hematologicznych.

Program konferencji:

10:10 – 10:50 Zaburzenia hemostazy osoczowej towarzyszące ciąży, porodowi i połogowi
Dr n. med. Joanna Zdziarska – Klinika Hematologii CMUJ Kraków

11:00 – 11:40 Interpretacja badań podstawowych układu krzepnięcia z uwzględnieniem monitorowania leków przeciwkrzepliwych
Dr n. med. Teresa Iwaniec Klinika Hematologii CMUJ Kraków

11:50 – 12:30 Zaburzenia hemostazy płytkowej (małopłytkowość, trombastenia Glanzmanna) u kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu.
Prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak – Klinika Nowotworów Krwi Wrocław

12:30 – 12:50 Dyskusja. Podsumowanie konferencji. Wnioski końcowe
Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik

Edycja VIII

Edycja VIII

Edycja VIII

HEMATOLOGIA z BLISKA – rozpoznawanie, leczenie i kompleksowa opieka medyczna nad pacjentem hematologicznym z chorobą rozrostową szpiku o powolnym przebiegu, VIII edycja

8 październik 2022 – Częstochowa

W dniu 8 października 2022 r. w formie on-line odbyła się VIII edycja konferencji „Hematologia z Bliska” z cyklu organizowanego  przez Częstochowską Fundację na Rzecz Hematologii  PRZY TOBIE.

Konferencja była  poświęcona zagadnieniom rozpoznawania, leczenia i kompleksowej opieki medycznej nad pacjentem hematologicznym z chorobą rozrostową szpiku o powolnym przebiegu.

Poruszone zostały tematy diagnostyki różnicowej poliglobulii, czyli nadkrwistości i nadpłytkowości. Zwróciliśmy uwagę na interdyscyplinarny charakter tych zaburzeń i znaczenie współpracy między specjalistami różnych dziedzin medycyny w procesie ich leczenia.

W konferencji udział wzięły 64 osoby- lekarze rodzinni oraz diagności laboratoryjni  i transfuzjolodzy, którzy biorą udział w kompleksowym zabezpieczeniu chorych z problemem hematologicznym od początku procesu diagnostycznego do czasu podjęcia ważnych decyzji i działań służących opanowaniu progresji choroby czy jej powikłań.

Poświęcono również  część wykładów na  podkreślenie rosnącej roli algorytmów sztucznej inteligencji  w  procesie diagnozowania chorób rzadkich.

Konferencja miała  charakter warsztatowy i stała się forum szerokiej dyskusji i wymiany doświadczeń.

A oto tematy wykładów:

„Nadpłytkowość-diagnostyka różnicowa-kiedy potrzebna jest konsultacja hematologa ?  Kiedy potrzebne jest leczenie hematologiczne?”. prof. dr hab.n. med. Joanna Góra – Tybor (Łódź)

Dyskusja

„Poliglobulia – nadkrwistość – problem interdyscyplinarny. Znaczenie sprawnego procesu diagnostycznego w rokowaniu ”. prof. dr hab.n. med. Jerzy Chudek (Katowice)

Dyskusja

„Znaczenie badań przesiewowych dla rokowania w grupie chorób rzadkich” dr n. med.

Elżbieta Morawiec-Szymonik (Częstochowa)

Podsumowanie konferencji

Prezes Częstochowskiej Fundacji na Rzecz Hematologii „ Przy Tobie”

Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik

Edycja IX

Edycja IX

Edycja IX

HEMATOLOGIA z BLISKA, IX edycja

23 września 2023 – Częstochowa

Kolejna konferencja naukowo-dydaktyczna z cyklu „Hematologia z Bliska”, odbyła się w  tym roku w dniu  23 września  ponownie w wersji on-line.

Tegoroczna edycja poświęcona była jak zawsze interdyscyplinarnym zagadnieniom dotyczącym opieki medycznej nad pacjentem ze schorzeniami układu krwiotwórczego i chłonnego.

Tym razem podjęty  został ponownie temat  hemostazy i wskazań do leczenia preparatami krwiopochodnymi w świetle nowych możliwości i wytycznych oraz zagadnienia  dotyczące problemów psychologicznych i żywieniowych, z jakimi mogą się zetknąć pacjenci ze schorzeniami  hematologicznymi  na różnych etapach  procesu  chorobowego.

Pozyskaliśmy do tego projektu wykładowców w ogromną wiedzą i doświadczeniem klinicznym.

Nasze wrześniowe spotkanie – dedykowane lekarzom rodzinnym i lekarzom internistom oraz lekarzom specjalistom innych dziedzin medycyny , transfuzjologom, specjalistom diagnostyki – spotkało się z Państwa zainteresowaniem. Świadczy o  tym  ponad  600  uczestników  z całej  Polski!

Zachęcam  do korzystania  z  archiwum  konferencji  na  jej  stronie internetowej

Zapraszam do udziału  w  X  edycji  w październiku 2024 r.

Program konferencji:

10:00 – 10:15

OTWARCIE KONFERENCJI. POWITANIE WYKŁADOWCÓW I UCZESTNIKÓW.

PRZEDSTAWIENIE PATRONÓW HONOROWYCH I SPONSORÓW KONFERENCJI.

WRĘCZENIE HONOROWYCH DYPLOMÓW FUNDACJI

Prowadzący: dr med. Elżbieta Morawiec-Szymonik 

10:15 – 11:40 I SESJA

10:15 – 10:50 „Przygotowanie pacjenta z wydłużeniem APTT do pilnego i planowego zabiegu operacyjnego” dr med. Joanna Zdziarska

10:50 – 11:00 Dyskusja

11:00 – 11:30 „Leczenie krwią, jej składnikami i produktami krwiopochodnymi ze wskazań pilnych i w procedurach planowych. Co nowego?” prof. dr hab. med. Magdalena Łętowska

11:30 – 11:40 Dyskusja

11:45 – 13:40 II SESJA

11:45 – 12:20 „Problemy psychologiczne pacjenta z rozpoznaną chorobą hematologiczną o poważnym rokowaniu i długotrwałym przebiegu” dr Jacek Przybyło

12:20 – 12:30 Dyskusja

12:30 – 13:00 „Żywienie kliniczne pacjentów z chorobami hematologicznymi i nie tylko…” dr Tomasz Pierścieński

13:00 – 13:10 Dyskusja

13:10 – 13:30 „Kiedy lekarz powinien pomyśleć o diagnostyce choroby rzadkiej – na przykładzie choroby Gauchera i ASMD”

13:30 – 13:40 Dyskusja i podsumowanie konferencji.

Organizator  merytoryczny

dr  n. med Elżbieta Morawiec-Szymonik

 

Edycja X

Edycja X

Edycja X

HEMATOLOGIA z BLISKA – w wersji hybrydowej, X edycja

19 października 2024 – Częstochowa

Szanowni Państwo,

Koleżanki i koledzy lekarze i diagności laboratoryjni !

19 października 2024 r. odbędzie  się  jubileuszowa X edycja konferencji „Hematologia z Bliska” – w wersji hybrydowej

Będzie ona integralną  częścią większego wydarzenia naukowo- dydaktycznego  w naszym  mieście, gdyż będzie współorganizowana  przez   naszą  Fundację  PRZY TOBIE  i  Towarzystwo  Lekarskie  Częstochowskie

Tematem całej konferencji będą dokonania  i wyzwania  dotyczące  hematologii i  immunologii  klinicznej.

Sesja „ Hematologia  z Bliska” będzie tym razem poświęcona zagadnieniom hemostazy pt.: „Trzy… strony  medalu…”

Mam nadzieję, że ten tytuł  Państwa  zaintrygował.

Szczegółowy program wydarzenia (udział  jak zawsze bezpłatny) wraz  z lokalizacją  i  zakresem godzinowym  zostanie podany  w marcu 2024  na stronie konferencji  www.hematologiazbliska.pl