Edycja VII

Edycja VII

Edycja VII

HEMATOLOGIA z BLISKA – praktyczne zagadnienia dotyczące zaburzeń krzepnięcia w ginekologii i położnictwie, VII edycja  on-line

18 września 2021 – Częstochowa

W konferencji wzięło udział 98 uczestników. Ideą przewodnią tegorocznej edycji było przekazanie jak największej ilości praktycznych wskazówek diagnostycznych i terapeutycznych dotyczących opieki nad pacjentką z zaburzeniami krzepnięcia w okresie ciąży , porodu i połogu oraz wskazanie na konieczność podejmowania działań diagnostycznych i leczniczych u kobiet z niejasnym stanem hemostazy na długo przed planowanym zajściem w ciążę czy planowanym ginekologicznym zabiegiem operacyjnym.

Jak w poprzednich edycjach, korzystając z wiedzy i doświadczenia najlepszych specjalistów w naszym kraju, staraliśmy się ułatwić lekarzom ginekologom i położnikom podejmowanie ważnych decyzji i działań przy podejrzeniu groźnych zaburzeń krzepliwości krwi, w trakcie ich rozpoznawania i w czasie intensywnego leczenia.

Konferencja miała charakter warsztatowy. Była połączona z szeroką dyskusją dotyczącą zagadnień praktycznych i przypadków klinicznych w ginekologii i położnictwie. Poruszyliśmy tematy odmienności interpretacyjnych wyników laboratoryjnych w tych dziedzinach medycznych.

W konferencji brali udział również specjaliści diagnostyki laboratoryjnej i transfuzjolodzy zaangażowani w proces diagnostyczno-terapeutyczny schorzeń hematologicznych.

Program konferencji:

10:10 – 10:50 Zaburzenia hemostazy osoczowej towarzyszące ciąży, porodowi i połogowi
Dr n. med. Joanna Zdziarska – Klinika Hematologii CMUJ Kraków

11:00 – 11:40 Interpretacja badań podstawowych układu krzepnięcia z uwzględnieniem monitorowania leków przeciwkrzepliwych
Dr n. med. Teresa Iwaniec Klinika Hematologii CMUJ Kraków

11:50 – 12:30 Zaburzenia hemostazy płytkowej (małopłytkowość, trombastenia Glanzmanna) u kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu.
Prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak – Klinika Nowotworów Krwi Wrocław

12:30 – 12:50 Dyskusja. Podsumowanie konferencji. Wnioski końcowe
Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik

Edycja VIII

Edycja VIII

Edycja VIII

HEMATOLOGIA z BLISKA – rozpoznawanie, leczenie i kompleksowa opieka medyczna nad pacjentem hematologicznym z chorobą rozrostową szpiku o powolnym przebiegu, VIII edycja

8 październik 2022 – Częstochowa

W dniu 8 października 2022 r. w formie on-line odbyła się VIII edycja konferencji „Hematologia z Bliska” z cyklu organizowanego  przez Częstochowską Fundację na Rzecz Hematologii  PRZY TOBIE.

Konferencja była  poświęcona zagadnieniom rozpoznawania, leczenia i kompleksowej opieki medycznej nad pacjentem hematologicznym z chorobą rozrostową szpiku o powolnym przebiegu.

Poruszone zostały tematy diagnostyki różnicowej poliglobulii, czyli nadkrwistości i nadpłytkowości. Zwróciliśmy uwagę na interdyscyplinarny charakter tych zaburzeń i znaczenie współpracy między specjalistami różnych dziedzin medycyny w procesie ich leczenia.

W konferencji udział wzięły 64 osoby- lekarze rodzinni oraz diagności laboratoryjni  i transfuzjolodzy, którzy biorą udział w kompleksowym zabezpieczeniu chorych z problemem hematologicznym od początku procesu diagnostycznego do czasu podjęcia ważnych decyzji i działań służących opanowaniu progresji choroby czy jej powikłań.

Poświęcono również  część wykładów na  podkreślenie rosnącej roli algorytmów sztucznej inteligencji  w  procesie diagnozowania chorób rzadkich.

Konferencja miała  charakter warsztatowy i stała się forum szerokiej dyskusji i wymiany doświadczeń.

A oto tematy wykładów:

„Nadpłytkowość-diagnostyka różnicowa-kiedy potrzebna jest konsultacja hematologa ?  Kiedy potrzebne jest leczenie hematologiczne?”. prof. dr hab.n. med. Joanna Góra – Tybor (Łódź)

Dyskusja

„Poliglobulia – nadkrwistość – problem interdyscyplinarny. Znaczenie sprawnego procesu diagnostycznego w rokowaniu ”. prof. dr hab.n. med. Jerzy Chudek (Katowice)

Dyskusja

„Znaczenie badań przesiewowych dla rokowania w grupie chorób rzadkich” dr n. med.

Elżbieta Morawiec-Szymonik (Częstochowa)

Podsumowanie konferencji

Prezes Częstochowskiej Fundacji na Rzecz Hematologii „ Przy Tobie”

Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik

Edycja IX

Edycja IX

Edycja IX

HEMATOLOGIA z BLISKA – nie-nowotworowe  choroby hematologiczne, IX edycja

wrzesień 2023 – Częstochowa

Konferencja Hematologia z Bliska  IX edycja Częstochowa wrzesień 2023r.

Serdecznie zapraszam  koleżanki i kolegów  lekarzy wszystkich specjalności , środowisko zaprzyjaźnionych diagnostów laboratoryjnych i transfuzjologów do udziału w kolejnej edycji konferencji naukowo-dydaktycznej „Hematologia z Bliska”

Termin  i miejsce konferencji zostaną  ostatecznie  podane  w  II kwartale 2023r.

Temat przewodni to nie-nowotworowe  choroby hematologiczne

Oto propozycje tematów:

  1. Zmiany w obrazie krwi obwodowej w przebiegu chorób autoimmunologicznych
  2. Hipersplenizm jako zagadnienie interdyscyplinarne
  3. ITP pierwotna i wtórna- czy są różnice w podejściu terapeutycznym?
  4. Stany przeładowania żelazem- współpraca hematologa i gastrologa
  5. Zmiany węzłowe w przebiegu procesu zapalnego o różnej etiologii
  6. Obrazowanie zmian węzłowych- korzyści i ograniczenia w procesie diagnostycznym

Czekam na dalsze sugestie.

Ostateczny wybór tematów wykładów  nastąpi pod koniec czerwca 2023r.

Organizator  merytoryczny

dr  n. med Elżbieta Morawiec-Szymonik