Edycja VII

HEMATOLOGIA z BLISKA – praktyczne zagadnienia dotyczące zaburzeń krzepnięcia w ginekologii i położnictwie, VII edycja  on-line

18 września 2021 – Częstochowa

W konferencji wzięło udział 98 uczestników. Ideą przewodnią tegorocznej edycji było przekazanie jak największej ilości praktycznych wskazówek diagnostycznych i terapeutycznych dotyczących opieki nad pacjentką z zaburzeniami krzepnięcia w okresie ciąży , porodu i połogu oraz wskazanie na konieczność podejmowania działań diagnostycznych i leczniczych u kobiet z niejasnym stanem hemostazy na długo przed planowanym zajściem w ciążę czy planowanym ginekologicznym zabiegiem operacyjnym.

Jak w poprzednich edycjach, korzystając z wiedzy i doświadczenia najlepszych specjalistów w naszym kraju, staraliśmy się ułatwić lekarzom ginekologom i położnikom podejmowanie ważnych decyzji i działań przy podejrzeniu groźnych zaburzeń krzepliwości krwi, w trakcie ich rozpoznawania i w czasie intensywnego leczenia.

Konferencja miała charakter warsztatowy. Była połączona z szeroką dyskusją dotyczącą zagadnień praktycznych i przypadków klinicznych w ginekologii i położnictwie. Poruszyliśmy tematy odmienności interpretacyjnych wyników laboratoryjnych w tych dziedzinach medycznych.

W konferencji brali udział również specjaliści diagnostyki laboratoryjnej i transfuzjolodzy zaangażowani w proces diagnostyczno-terapeutyczny schorzeń hematologicznych.

Program konferencji:

10:10 – 10:50 Zaburzenia hemostazy osoczowej towarzyszące ciąży, porodowi i połogowi
Dr n. med. Joanna Zdziarska – Klinika Hematologii CMUJ Kraków

11:00 – 11:40 Interpretacja badań podstawowych układu krzepnięcia z uwzględnieniem monitorowania leków przeciwkrzepliwych
Dr n. med. Teresa Iwaniec Klinika Hematologii CMUJ Kraków

11:50 – 12:30 Zaburzenia hemostazy płytkowej (małopłytkowość, trombastenia Glanzmanna) u kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu.
Prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak – Klinika Nowotworów Krwi Wrocław

12:30 – 12:50 Dyskusja. Podsumowanie konferencji. Wnioski końcowe
Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik