Edycja VIII

HEMATOLOGIA z BLISKA – rozpoznawanie, leczenie i kompleksowa opieka medyczna nad pacjentem hematologicznym z chorobą rozrostową szpiku o powolnym przebiegu, VIII edycja

8 październik 2022 – Częstochowa

W dniu 8 października 2022 r. w formie on-line odbyła się VIII edycja konferencji „Hematologia z Bliska” z cyklu organizowanego  przez Częstochowską Fundację na Rzecz Hematologii  PRZY TOBIE.

Konferencja była  poświęcona zagadnieniom rozpoznawania, leczenia i kompleksowej opieki medycznej nad pacjentem hematologicznym z chorobą rozrostową szpiku o powolnym przebiegu.

Poruszone zostały tematy diagnostyki różnicowej poliglobulii, czyli nadkrwistości i nadpłytkowości. Zwróciliśmy uwagę na interdyscyplinarny charakter tych zaburzeń i znaczenie współpracy między specjalistami różnych dziedzin medycyny w procesie ich leczenia.

W konferencji udział wzięły 64 osoby- lekarze rodzinni oraz diagności laboratoryjni  i transfuzjolodzy, którzy biorą udział w kompleksowym zabezpieczeniu chorych z problemem hematologicznym od początku procesu diagnostycznego do czasu podjęcia ważnych decyzji i działań służących opanowaniu progresji choroby czy jej powikłań.

Poświęcono również  część wykładów na  podkreślenie rosnącej roli algorytmów sztucznej inteligencji  w  procesie diagnozowania chorób rzadkich.

Konferencja miała  charakter warsztatowy i stała się forum szerokiej dyskusji i wymiany doświadczeń.

A oto tematy wykładów:

„Nadpłytkowość-diagnostyka różnicowa-kiedy potrzebna jest konsultacja hematologa ?  Kiedy potrzebne jest leczenie hematologiczne?”. prof. dr hab.n. med. Joanna Góra – Tybor (Łódź)

Dyskusja

„Poliglobulia – nadkrwistość – problem interdyscyplinarny. Znaczenie sprawnego procesu diagnostycznego w rokowaniu ”. prof. dr hab.n. med. Jerzy Chudek (Katowice)

Dyskusja

„Znaczenie badań przesiewowych dla rokowania w grupie chorób rzadkich” dr n. med.

Elżbieta Morawiec-Szymonik (Częstochowa)

Podsumowanie konferencji

Prezes Częstochowskiej Fundacji na Rzecz Hematologii „ Przy Tobie”

Dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik