Edycja IX

HEMATOLOGIA z BLISKA, IX edycja

23 września 2023 – Częstochowa

Kolejna konferencja naukowo-dydaktyczna z cyklu „Hematologia z Bliska”, odbyła się w  tym roku w dniu  23 września  ponownie w wersji on-line.

Tegoroczna edycja poświęcona była jak zawsze interdyscyplinarnym zagadnieniom dotyczącym opieki medycznej nad pacjentem ze schorzeniami układu krwiotwórczego i chłonnego.

Tym razem podjęty  został ponownie temat  hemostazy i wskazań do leczenia preparatami krwiopochodnymi w świetle nowych możliwości i wytycznych oraz zagadnienia  dotyczące problemów psychologicznych i żywieniowych, z jakimi mogą się zetknąć pacjenci ze schorzeniami  hematologicznymi  na różnych etapach  procesu  chorobowego.

Pozyskaliśmy do tego projektu wykładowców w ogromną wiedzą i doświadczeniem klinicznym.

Nasze wrześniowe spotkanie – dedykowane lekarzom rodzinnym i lekarzom internistom oraz lekarzom specjalistom innych dziedzin medycyny , transfuzjologom, specjalistom diagnostyki – spotkało się z Państwa zainteresowaniem. Świadczy o  tym  ponad  600  uczestników  z całej  Polski!

Zachęcam  do korzystania  z  archiwum  konferencji  na  jej  stronie internetowej

Zapraszam do udziału  w  X  edycji  w październiku 2024 r.

Program konferencji:

10:00 – 10:15

OTWARCIE KONFERENCJI. POWITANIE WYKŁADOWCÓW I UCZESTNIKÓW.

PRZEDSTAWIENIE PATRONÓW HONOROWYCH I SPONSORÓW KONFERENCJI.

WRĘCZENIE HONOROWYCH DYPLOMÓW FUNDACJI

Prowadzący: dr med. Elżbieta Morawiec-Szymonik 

10:15 – 11:40 I SESJA

10:15 – 10:50 „Przygotowanie pacjenta z wydłużeniem APTT do pilnego i planowego zabiegu operacyjnego” dr med. Joanna Zdziarska

10:50 – 11:00 Dyskusja

11:00 – 11:30 „Leczenie krwią, jej składnikami i produktami krwiopochodnymi ze wskazań pilnych i w procedurach planowych. Co nowego?” prof. dr hab. med. Magdalena Łętowska

11:30 – 11:40 Dyskusja

11:45 – 13:40 II SESJA

11:45 – 12:20 „Problemy psychologiczne pacjenta z rozpoznaną chorobą hematologiczną o poważnym rokowaniu i długotrwałym przebiegu” dr Jacek Przybyło

12:20 – 12:30 Dyskusja

12:30 – 13:00 „Żywienie kliniczne pacjentów z chorobami hematologicznymi i nie tylko…” dr Tomasz Pierścieński

13:00 – 13:10 Dyskusja

13:10 – 13:30 „Kiedy lekarz powinien pomyśleć o diagnostyce choroby rzadkiej – na przykładzie choroby Gauchera i ASMD”

13:30 – 13:40 Dyskusja i podsumowanie konferencji.

Organizator  merytoryczny

dr  n. med Elżbieta Morawiec-Szymonik