Najbliższe konsultacje indywidualne dla pacjentów

W tym roku odbywać się będą kolejne indywidualne konsultacje dla pacjentów z rozpoznanymi chorobami onkohematologicznymi, którzy pozostają pod stałym nadzorem hematologicznym.

Miejsce spotkań edukacyjnych to tradycyjnie ośrodek konsultacyjny w Częstochowie przy Alei Wolności 1/3 (budynek Megasamu- wejście Kwadraty II piętro)

Spotkania odbywają się w gronie 1-2 osobowym. Obok pacjenta, w spotkaniu może uczestniczyć członek rodziny lub/i osoba zaprzyjaźniona z chorym. Krótko mówiąc – jeśli pacjent sobie tego życzy- poza jego obecnością , istnieje możliwość udziału drugiej osoby wspierającej chorego w jego walce o wyzdrowienie. która powinna być również edukowana w zakresie prawidłowego spełniania swojej roli przyjaciela/ opiekuna.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wymagane są maseczki zasłaniające nos i usta. Przed konsultacją odbywa się pomiar temperatury ciała, dezynfekcja rąk i wypełnienie ankiety epidemiologicznej. Osoby, które w ostatnich 14 dniach miały kontakt z COVID odraczają spotkanie w porozumieniu z organizatorem konsultacji

Bardzo ważną kwestią jest świadomy udział pacjenta w procesie leczenia, nie do przecenienia w swoim wpływie na efekty terapii, na komfort życia, unikanie powikłań.

Znaczą część naszych spotkań nadal będą zajmować porady dietetyka klinicznego. Planujemy też spotkania z psychologiem.