Najbliższe konferencje dla personelu medycznego

Kolejna  X  Jubileuszowa  Edycja  Konferencji  Hematologia z Bliska odbędzie się 19 października 2024 r. (miejsce obrad w trakcie negocjacji, ale  na pewno Częstochowa). Forma hybrydowa.

Konferencja  będzie  współorganizowana  przez  naszą  Fundację  PRZY  TOBIE i Towarzystwo Lekarskie  Częstochowskie.

Ideą przewodnią tej edycji będzie, jak zawsze, przekazanie jak największej ilości praktycznych wskazówek dotyczących diagnostyki różnicowej chorób z manifestacją kliniczną pod postacią zaburzeń hematologicznych.

Będzie ona poświęcona zagadnieniom dotyczącym kompleksowej opieki medycznej nad pacjentem hematologicznym.

Ale  będzie  to też  forma podsumowania  dokonań hematologów i immunologów  i ogromnego  postępu w tych  dziedzinach  medycyny  w obszarze  diagnostyki  i  leczenia chorych. Wykłady  będą wygłaszane  przez największe autorytety  medyczne.

Mam nadzieję, że nasze  październikowe  spotkanie dedykowane lekarzom rodzinnym i lekarzom internistom oraz lekarzom specjalistom innych dziedzin medycyny spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Do udziału zapraszamy również diagnostów laboratoryjnych i transfuzjologów, których zainteresować może tematyka kompleksowego zabezpieczenia chorych od początku procesu diagnostycznego – przy podejmowaniu ważnych decyzji i działań związanych z rozpoznawaniem chorób układu krwiotwórczego i chłonnego i w czasie ich intensywnego leczenia.

Szczegółowe informacje i możliwość rejestracji (bezpłatnej) uzyskacie Państwo logując się na stronę konferencji  www.hematologiazbliska.pl
Więcej informacji na temat zagadnień poruszanych na poprzednich konferencjach i na temat sylwetek naszych wykładowców znajdziecie Państwo w zakładce – konferencje Fundacji

Elżbieta Morawiec-Szymonik
Prezes Fundacji „Przy Tobie”