Edycja V

HEMATOLOGIA z BLISKA – praktyczne aspekty diagnostyki i terapii z „Warsztatami Hemostazy”

28 września 2019 – Częstochowa

SESJA I

 1. Wykład: ”Co lekarz powinien wiedzieć o badaniach klinicznych ?”
  Prof. dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak Synexus Częstochowa
 2. Wykład: ”Nowoczesne leczenie onkologiczne nie tylko w wielkich miastach” – omówienie na przykładzie Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim Jacek Stępnicki Specjalista PR w Grupie NU-MED
 3. Wykład: ”Diagnostyka różnicowa niedokrwistości ze szczególnym uwzględnieniem niedokrwistości w przebiegu chorób przewlekłych – w świetle doniesień z konferencji EHA Amsterdam 12-15.06. 2019r.” dr n. med. Elżbieta Morawiec-Szymonik (Częstochowa)

SESJA II

 1. Wykład: ”Zaburzenia hematologiczne, które mogą towarzyszyć chorobom endokrynologicznym-współpraca hematologa i endokrynologa” dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk (Rybnik)
 2. Wykład: ”Pierwotne i wtórne niedobory odporności- nowe możliwości diagnostyki i terapii- rola lekarzy nie-immunologów w poprawie rokowania w tej grupie chorych”
  dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk (Kraków)

SESJA III

 1. Wykład: ”Zespoły mielodysplastyczne MDS i nowotwory mieloproliferacyjne MPN – algorytmy postępowania przydatne w praktyce lekarza rodzinnego na etapie wstępnej diagnostyki i leczenia wspomagającego”.
  prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa)
 2. Wykład: ”Chłoniak to nie rak- różnice w postępowaniu diagnostycznym, strategii leczenia, rokowaniu. Limfadenopatia w przebiegu chłoniaka i raka – na co warto zwracać uwagę
  dr n.med. Piotr Boguradzki (Warszawa)

Warsztaty ”Hemostaza z Bliska –studium przypadków klinicznych”

 1. Wykład: „Jakie skazy krwotoczne wrodzone mogą zostać zdiagnozowane w wieku dorosłym i dlaczego?” Prezentacja przypadków klinicznych
  dr n. med. Joanna Zdziarska (Kraków)
 2. Wykład: ”Racjonalne stosowanie preparatów krwiopochodnych w oddziałach szpitalnych ze wskazań planowych i nagłych – doświadczenie transfuzjologa”
  dr Beata Mazurek (Kraków)