Częstochowska Fundacja Na Rzecz Hematologii „PRZY TOBIE”
ul. Powstańców Warszawy 39
42-271 Częstochowa

+48 505 823 618

kontakt@fundacjaprzytobie.czest.pl