Sponsorzy

Działalność Fundacji „Przy Tobie” odbywa się w oparciu o bezinteresowne zaangażowanie wielu osób i instytucji wspierających. Bez ich udziału realizacja celów Fundacji byłaby niemożliwa.
Fundacja dysponuje możliwością uhonorowania tych najbardziej zasłużonych dla jej funkcjonowania. Co roku wręczamy dyplomy uznania, a co 3 lata przyznawane są honorowe odznaczenia Fundacji. Pierwsze nominacje do tych wyróżnień odbyły się w czwartym roku funkcjonowania Fundacji, czyli w roku 2021. w ramach konferencji HEMATOLOGIA z BLISKA. W roku 2021 Honorowe Dyplomy Fundacji PRZY TOBIE otrzymała firma AOP  i jej  Dyrektorzy: Dr Jarosław Marcoll i Dr n.med. Jacek Kalinowski oraz Przedstawiciel Regionalny mgr Benedykt Kulej, w roku 2022 Honorowe Dyplomy  Fundacji PRZY TOBIE otrzymało Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie i jego Prezes Dr Beata Zawadowicz.

A oto nasi dotychczasowi darczyńcy: