Sponsorzy

Działalność Fundacji „Przy Tobie” odbywa się w oparciu o bezinteresowne zaangażowanie wielu osób i instytucji wspierających. Bez ich udziału realizacja celów Fundacji byłaby niemożliwa.
Fundacja dysponuje możliwością uhonorowania tych najbardziej zasłużonych dla jej funkcjonowania .Co roku będziemy wręczać dyplomy uznania, a co 3 lata przyznawane będą honorowe odznaczenia Fundacji. Pierwsze nominacje do tych wyróżnień odbędą się w czwartym roku funkcjonowania Fundacji, czyli w roku 2021. w ramach konferencji HEMATOLOGIA z BLISKA.
A oto nasi dotychczasowi darczyńcy: