Najbliższe konferencje dla personelu medycznego

Konferencja Hematologia z Bliska  IX edycja Częstochowa wrzesień 2023r.

Serdecznie zapraszam  koleżanki i kolegów  lekarzy wszystkich specjalności , środowisko zaprzyjaźnionych diagnostów laboratoryjnych i transfuzjologów do udziału w kolejnej edycji konferencji naukowo-dydaktycznej „Hematologia z Bliska”

Termin  i miejsce konferencji zostaną  ostatecznie  podane  w  II kwartale 2023r.

Temat przewodni to nie-nowotworowe  choroby hematologiczne

 Oto propozycje tematów:

  1. Zmiany w obrazie krwi obwodowej w przebiegu chorób autoimmunologicznych
  2. Hipersplenizm jako zagadnienie interdyscyplinarne
  3. ITP pierwotna i wtórna- czy są różnice w podejściu terapeutycznym?
  4. Stany przeładowania żelazem- współpraca hematologa i gastrologa
  5. Zmiany węzłowe w przebiegu procesu zapalnego o różnej etiologii
  6. Obrazowanie zmian węzłowych- korzyści i ograniczenia w procesie diagnostycznym

Czekam na dalsze sugestie.

Ostateczny wybór tematów wykładów  nastąpi pod koniec czerwca 2023r.

Organizator  merytoryczny

dr  n. med Elżbieta Morawiec-Szymonik