Najbliższe konferencje dla personelu medycznego

W tym roku odbędzie się siódma edycja Konferencji HEMATOLOGIA z BLISKA.

Będzie ona złożona z dwóch sesji dydaktycznych poświęconych zagadnieniom diagnostyki i terapii chorób hematologicznych oraz z warsztatów poświęconych tematyce zaburzeń krzepnięcia, czyli hemostazy. Będzie możliwa rejestracja na wszystkie trzy sesje, ale również zostanie stworzona możliwość udziału tylko w sesji warsztatowej lub tylko w sesji dotyczącej głównie chorób onkohematologicznych – ich rozpoznawaniu i interdyscyplinarnej terapii.

Miejsce konferencji jest nadal negocjowane, ale znany jest już jej termin. jest to 18 września 2021r.

Zaproszenia do wygłoszenia wykładów skierowaliśmy ,jak zawsze, do znamienitych specjalistów z dziedziny hematologii, onkologii i immunologii. Czekamy na potwierdzenia udziału.

Nadal otwarta jest kwestia zagadnień ,które będą poruszane na najbliższej konferencji.

Czekamy na sygnały ze środowiska medycznego naszego regionu, a także korzystamy z sugestii przedstawionych nam na poprzednich konferencjach i warsztatach przez ich uczestników.

Udział w konferencji pozwala uzyskać punkty edukacyjne zarówno lekarzom jak i diagnostom laboratoryjnym.

Prosimy o zaglądanie na nasza stronę i stronę konferencji www.hematologiazbliska.pl